Lilla planet - Dagplejen i Langeskov

DAGPLEJEN

DEN LILLA PLANET

Morten Petersen

Pædagogisk leder
mope@kerteminde.dk
Tlf. 65 15 18 02 / 29 27 85 74

Velkommen til den Lilla Planet

I dagplejen arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang. Anerkendende tilgang handler især om at se og anerkende barnets hensigt. Ikke nødvendigvis barnets handlinger, men vi ser bag om handlingen for at få øje på hensigten. Børn lærer og udvikler sig i relationer, og da vi ved, at børn gør deres bedste for at leve op til voksnes forventninger, er det vigtigt, at forventningerne til barnet er positive.

For dagplejen betyder det at:

  • Såvel individuelle som gruppens behov tilgodeses
  • At børn bliver holdt om og holdt af
  • At dagplejeren er interesseret i barnet
  • At barnet inkluderes i et trygt fællesskab
  • At hverdagspædagogikken spiller en væsentlig rolle og at barnet inddrages i hverdagens gøremål
  • At såvel dagplejer som legestuegruppe tilrettelægger inkluderende og udviklende læringsmiljøer

Dagsrytmen i dagplejen

  • Kl. 06.00
    Den Lilla Planet åbner. Vi har fast morgenåbner, hvilket er trygt for børn og forældre